Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Procesy poznawcze 06-PS-NM-009
Reguły punktacji przedmiotu

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
ECTS
ECTS
7
(2012/2013L - 2012/2013L)
8
(2013/2014L - 2014/2015L)
7
(2015/2016L - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)