Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

SPS_M04_Psychologiczne mechanizmy kryminogenezy nieletnich (zagadnienia szczegółowe) 06-PS-NM-232
Reguły punktacji przedmiotu

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
ECTS
ECTS
2
(2014/2015L - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)