Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego 07-AD-GO-N2-PKOOG
Reguły punktacji przedmiotu

07-N2AD12 - Administracja - niestacjonarne II stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
07-N2AD12
Administracja - niestacjonarne II stopnia
ECTS
ECTS
1
(2015/2016Z - ...)
2
(2013/2014Z - 2014/2015Z)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)