Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski poziom B1 (cz. 1) 07-AD-N1-JANG.B1.1
Reguły punktacji przedmiotu

07-N1AD12 - Administracja - niestacjonarne I stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
07-N1AD12
Administracja - niestacjonarne I stopnia
ECTS
ECTS
4
(2012/2013L - ...)
nie zdefiniowano
Ilość wymaganych zajęć z lektoratów
LEK
nie zdefiniowano 1
(2012/2013L - 2012/2013L)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)