Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo karne - cz.II 07-PD_PK.2
Reguły punktacji przedmiotu

07-DMPR04 - Prawo - stacjonarne jednolite magisterskie (2004/2005)
07-DMPR05 - Prawo - stacjonarne jednolite magisterskie (2005/2006)
07-DMPR06 - Prawo - stacjonarne jednolite magisterskie
07-DMPR_KAN - Prawo - stacjonarne jednolite magisterskie (konw.)
07-DMPR_MOST - Prawo - stacjonarne jednolite magisterskie (MOST)
07-PR_PM - Prawo (programy międzynarodowe)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
07-DMPR04
Prawo - stacjonarne jednolite magisterskie (2004/2005)
07-DMPR05
Prawo - stacjonarne jednolite magisterskie (2005/2006)
07-DMPR06
Prawo - stacjonarne jednolite magisterskie
07-DMPR_KAN
Prawo - stacjonarne jednolite magisterskie (konw.)
07-DMPR_MOST
Prawo - stacjonarne jednolite magisterskie (MOST)
07-PR_PM
Prawo (programy międzynarodowe)
ECTS
ECTS
12
(2012/2013L - ...)
10
(1974/1975 - ...)
10
(1974/1975 - ...)
10
(1974/1975 - ...)
10
(1974/1975 - ...)
10
(2012/2013L - ...)
10
(2011/2012L - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)