Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo karne 07-PD_PRO4_1
Reguły punktacji przedmiotu

07-DMPR05 - Prawo - stacjonarne jednolite magisterskie (2005/2006)
07-DMPR06 - Prawo - stacjonarne jednolite magisterskie

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
07-DMPR05
Prawo - stacjonarne jednolite magisterskie (2005/2006)
07-DMPR06
Prawo - stacjonarne jednolite magisterskie
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 0
(1974/1975 - ...)
0
(1974/1975 - ...)
Ilość wymaganych proseminariów
07-PRO
nie zdefiniowano nie zdefiniowano 1
(2008/2009Z - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)