Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski poziom A2 (podstawowy) 07-PR-NM-JANG.A2.2
Reguły punktacji przedmiotu

07-SMPR12 - Prawo - stacjonarne jednolite magisterskie

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
07-SMPR12
Prawo - stacjonarne jednolite magisterskie
ECTS
ECTS
10
(2013/2014Z - 2013/2014Z)
8
(2014/2015Z - ...)
10
(2013/2014Z - ...)
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)