Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski poziom A2 (podstawowy) 07-PZ_JANG_A2.4
Reguły punktacji przedmiotu

07-NMPR12 - Prawo - niestacjonarne jednolite magisterskie
07-ZMPR06 - Prawo - niestacjonarne jednolite magisterskie (2006/2007)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
07-NMPR12
Prawo - niestacjonarne jednolite magisterskie
07-ZMPR06
Prawo - niestacjonarne jednolite magisterskie (2006/2007)
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 5
(2012/2013Z - ...)
5
(2010/2011L - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)