Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe II 11-KRK-R1-030
Reguły punktacji przedmiotu

11-S1NR12 - Nauki o rodzinie - stacjonarne I stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
11-S1NR12
Nauki o rodzinie - stacjonarne I stopnia
ECTS
ECTS
3
(2016/2017L - ...)
6
(2013/2014L - 2016/2017Z)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)