Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe IV 11-KRK-R1-044
Reguły punktacji przedmiotu

11-S1NR12 - Nauki o rodzinie - stacjonarne I stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
11-S1NR12
Nauki o rodzinie - stacjonarne I stopnia
ECTS
ECTS
13
(2017/2018L - ...)
9
(2014/2015L - 2017/2018Z)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)