Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodologia nauk o rodzinie 11-KRK-R2-003
Reguły punktacji przedmiotu

11-N2NR13 - Nauki o rodzinie - niestacjonarne II stopnia
11-S2NR12 - Nauki o rodzinie - stacjonarne II stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
11-N2NR13
Nauki o rodzinie - niestacjonarne II stopnia
11-S2NR12
Nauki o rodzinie - stacjonarne II stopnia
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 3
(2014/2015Z - ...)
2
(2012/2013Z - 2014/2015L)
3
(2015/2016 - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)