Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praca asystenta rodziny - część I 11-KRK-R2-019
Reguły punktacji przedmiotu

11-N2NR13 - Nauki o rodzinie - niestacjonarne II stopnia
11-S2NR12 - Nauki o rodzinie - stacjonarne II stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
11-N2NR13
Nauki o rodzinie - niestacjonarne II stopnia
11-S2NR12
Nauki o rodzinie - stacjonarne II stopnia
ECTS
ECTS
3
(2015/2016L - ...)
4
(2015/2016Z - 2018/2019L)
4
(2013/2014Z - 2015/2016Z)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)