Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Moduł monograficzny 4 11-KRK-T-034
Reguły punktacji przedmiotu

11-SMTI12 - Teologia - stacjonarne jednolite magisterskie
11-SMTIP12 - Teologia pastoralna - stacjonarne jednolite magisterskie

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
11-SMTI12
Teologia - stacjonarne jednolite magisterskie
11-SMTIP12
Teologia pastoralna - stacjonarne jednolite magisterskie
ECTS
ECTS
5
(2017/2018L - ...)
4
(2015/2016L - 2017/2018Z)
4
(2015/2016L - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)