Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Moduł monograficzny 5 11-KRK-T-067
Reguły punktacji przedmiotu

11-SMTI12 - Teologia - stacjonarne jednolite magisterskie
11-SMTIP12 - Teologia pastoralna - stacjonarne jednolite magisterskie

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
11-SMTI12
Teologia - stacjonarne jednolite magisterskie
11-SMTIP12
Teologia pastoralna - stacjonarne jednolite magisterskie
ECTS
ECTS
5
(2018/2019Z - 2018/2019L)
4
(2016/2017Z - 2017/2018L)
4
(2016/2017Z - 2018/2019L)
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)