Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Relacje Kościół – państwo w okresie do reskryptu mediolańskiego (313) i po rewolucji francuskiej (1789). Studium porównawcze 11-TE-S3-ZAK-13
Reguły punktacji przedmiotu

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
ECTS
ECTS
1
(2016/2017 - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)