Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Życie rodzinne i seksualne osób niepełnosprawnych 12-OA-N1-4ZRISON
Reguły punktacji przedmiotu

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
ECTS
ECTS
1
(2018/2019L - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)