Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoretyczne podstawy wychowania 12-PDZ-3TPW
Reguły punktacji przedmiotu

12-DZPE07 - Pedagogika - stacjonarne I stopnia (2007/2008)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
12-DZPE07
Pedagogika - stacjonarne I stopnia (2007/2008)
ECTS
ECTS
4
(2010/2011Z - ...)
4
(2008/2009Z - 2008/2009Z)
4
(2009/2010Z - 2009/2010Z)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)