Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka pracy z dzieckiem niepełnosprawnym 12-PDZ-AON-6MPZDN
Reguły punktacji przedmiotu

12-DZPE07 - Pedagogika - stacjonarne I stopnia (2007/2008)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
12-DZPE07
Pedagogika - stacjonarne I stopnia (2007/2008)
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 6
(2009/2010L - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)