Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika rehabilitacyjna 12-PDZ-PSIOW-4PR
Reguły punktacji przedmiotu

12-DZPE06 - Pedagogika - stacjonarne I stopnia (2006/2007)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
12-DZPE06
Pedagogika - stacjonarne I stopnia (2006/2007)
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 3
(2008/2009L - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)