Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika specjalna 12-PDZ-ZEW-1PS
Reguły punktacji przedmiotu

12-DZPE06 - Pedagogika - stacjonarne I stopnia (2006/2007)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
12-DZPE06
Pedagogika - stacjonarne I stopnia (2006/2007)
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 3
(2007/2008Z - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)