Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Animacja działań społeczno-kulturalnych w warunkach wielokulturowości 12-PE-RM-S2-ADSK
Reguły punktacji przedmiotu

12-S2PE12 - Pedagogika - stacjonarne II stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
12-S2PE12
Pedagogika - stacjonarne II stopnia
ECTS
ECTS
2
(2018/2019L - ...)
2
(2016/2017Z - 2016/2017Z)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)