Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika porównawcza 12-PE-S2-3PP
Reguły punktacji przedmiotu

12-S2PE12 - Pedagogika - stacjonarne II stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
12-S2PE12
Pedagogika - stacjonarne II stopnia
ECTS
ECTS
4
(2013/2014Z - ...)
4
(2013/2014Z - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)