Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoretyczne podstawy wczesnego wspomagania rozwoju 12-PE-WD-N2-2TPW
Reguły punktacji przedmiotu

12-S2PE12 - Pedagogika - stacjonarne II stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
12-S2PE12
Pedagogika - stacjonarne II stopnia
ECTS
ECTS
7
(2014/2015Z - ...)
7
(2014/2015Z - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)