Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wczesne wspomaganie dziecka z dysfunkcjami ruchowymi.Podstawy fizjoterapii 12-PE-WD-N2-4WDR
Reguły punktacji przedmiotu

12-N2PE12 - Pedagogika - niestacjonarne II stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
12-N2PE12
Pedagogika - niestacjonarne II stopnia
ECTS
ECTS
4
(2019/2020L - ...)
4
(2015/2016L - 2016/2017L)
4
(2017/2018Z - 2017/2018Z)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)