Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie 12-PE-WIP-S2-5SM.1
Reguły punktacji przedmiotu

12-N2PE12 - Pedagogika - niestacjonarne II stopnia
12-S2PE12 - Pedagogika - stacjonarne II stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
12-N2PE12
Pedagogika - niestacjonarne II stopnia
12-S2PE12
Pedagogika - stacjonarne II stopnia
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 3
(2012/2013L - ...)
3
(2012/2013L - 2016/2017L)
4
(2017/2018L - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)