Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie 12-PMU-OP5SM
Reguły punktacji przedmiotu

12-DUPE07 - Pedagogika - stacjonarne II stopnia (2007/2008)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
12-DUPE07
Pedagogika - stacjonarne II stopnia (2007/2008)
ECTS
ECTS
14
(2009/2010L - ...)
9
(2008/2009L - 2008/2009L)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)