Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Grafika (cz.2) 13-EP-07DM.2
Reguły punktacji przedmiotu

13-DMEP06 - Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - stacjonarne jednolite magisterskie (2006/2007)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
13-DMEP06
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - stacjonarne jednolite magisterskie (2006/2007)
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 4
(2006/2007L - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)