Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Grafika artystyczna 13-EP-S1-GRA2
Reguły punktacji przedmiotu

13-S1EP12 - Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - stacjonarne I stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
13-S1EP12
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - stacjonarne I stopnia
ECTS
ECTS
2
(2013/2014L - ...)
3
(2012/2013L - 2012/2013L)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)