Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia artystyczna specjalnościowa 13-EP-S2-PAS1
Reguły punktacji przedmiotu

13-S2EP12 - Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - stacjonarne II stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
13-S2EP12
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - stacjonarne II stopnia
ECTS
ECTS
12
(2017/2018Z - ...)
14
(2014/2015Z - 2016/2017L)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)