Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia artystyczna specjalnościowa 13-EP-S2-PAS2
Reguły punktacji przedmiotu

13-S2EP12 - Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - stacjonarne II stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
13-S2EP12
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - stacjonarne II stopnia
ECTS
ECTS
17
(2017/2018L - ...)
18
(2014/2015L - 2017/2018Z)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)