Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie (cz.7) 13-EP09-03DM.7
Reguły punktacji przedmiotu

13-DMEP06 - Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - stacjonarne jednolite magisterskie (2006/2007)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
13-DMEP06
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - stacjonarne jednolite magisterskie (2006/2007)
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 3
(2009/2010Z - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)