Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Grafika warsztatowa - magisterska pracownia artystyczna 13-EP10-05ZM.10
Reguły punktacji przedmiotu

13-ZMEP06 - Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych-niestacjonarne jednolite magisterskie (2006/2007)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
13-ZMEP06
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych-niestacjonarne jednolite magisterskie (2006/2007)
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 17
(2010/2011L - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)