Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Graficzne projekty twórcze 13-EP10-12ZU.10
Reguły punktacji przedmiotu

13-ZUEP05 - Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - niestacjonarne II stopnia (2005/2006)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
13-ZUEP05
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - niestacjonarne II stopnia (2005/2006)
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 2
(2010/2011L - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)