Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie 13-EP10-20DM.9
Reguły punktacji przedmiotu

13-DMEP06 - Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - stacjonarne jednolite magisterskie (2006/2007)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
13-DMEP06
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - stacjonarne jednolite magisterskie (2006/2007)
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 13
(2010/2011Z - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)