Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

WSPOŁCZESNA KULTURA MEDIALNA I SZTUKA MEDIÓW 13-EP301ZZ.4
Reguły punktacji przedmiotu

13-ZZEP07 - Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - niestacjonarne I stopnia (2007/2008)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
13-ZZEP07
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - niestacjonarne I stopnia (2007/2008)
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 1
(2008/2009L - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)