Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

GRAFIKA WARSZTATOWA 13-EP350ZM.6
Reguły punktacji przedmiotu

13-ZMEP06 - Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych-niestacjonarne jednolite magisterskie (2006/2007)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
13-ZMEP06
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych-niestacjonarne jednolite magisterskie (2006/2007)
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 5
(2008/2009L - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)