Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy grafiki warsztatowej - prac. art. (cz. 1) 13-GR-08DZ.1
Reguły punktacji przedmiotu

13-DZGR07 - Grafika - stacjonarne I stopnia (2007/2008)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
13-DZGR07
Grafika - stacjonarne I stopnia (2007/2008)
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 4
(2007/2008Z - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)