Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia artystyczna do wyboru - pracownia multimediów 13-GR-Sm-PADWMUL3
Reguły punktacji przedmiotu

13-SMGR12 - Grafika - stacjonarne jednolite magisterskie

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
13-SMGR12
Grafika - stacjonarne jednolite magisterskie
ECTS
ECTS
3
(2017/2018Z - ...)
2
(2016/2017Z - 2016/2017L)
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)