Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Licencjacka pracownia artystyczna - grafika warsztatowa (cz.1) 13-GR08-37DZ.5
Reguły punktacji przedmiotu

13-DZGR07 - Grafika - stacjonarne I stopnia (2007/2008)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
13-DZGR07
Grafika - stacjonarne I stopnia (2007/2008)
ECTS
ECTS
5
(2012/2013Z - ...)
3
(2010/2011Z - 2011/2012L)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)