Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Grafika eksperymentalna (cz.2) 13-GR10-12DU.2
Reguły punktacji przedmiotu

13-DUGR10 - Grafika - stacjonarne II stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
13-DUGR10
Grafika - stacjonarne II stopnia
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 2
(2010/2011L - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)