Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Grafika artystyczna 13-GRKWA-SM-GA3
Reguły punktacji przedmiotu

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
ECTS
ECTS
4
(2014/2015Z - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)