Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Magisterska pracownia artystyczna - grafika artystyczna 13-GRWA-SM-MPAGA2
Reguły punktacji przedmiotu

13-SMGR12 - Grafika - stacjonarne jednolite magisterskie

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
13-SMGR12
Grafika - stacjonarne jednolite magisterskie
ECTS
ECTS
11
(2017/2018L - ...)
10
(2016/2017L - 2017/2018Z)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)