Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kształcenie ogólnoplastyczne - wybór I 13-MI-S1-KOWI1
Reguły punktacji przedmiotu

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
ECTS
ECTS
2
(2015/2016Z - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)