Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projekt interdyscyplinarny - wybór I 13-MI-S1-PIWI1
Reguły punktacji przedmiotu

13-S1MI15 - Malarstwo i projekty interdyscyplinarne - stacjonarne I stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
13-S1MI15
Malarstwo i projekty interdyscyplinarne - stacjonarne I stopnia
ECTS
ECTS
3
(2018/2019Z - ...)
2
(2016/2017Z - 2017/2018L)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)