Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia artystyczna do wyboru 13-PGGK-S2-PDWB2
Reguły punktacji przedmiotu

13-S2PG14 - Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej - stacjonarne II stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
13-S2PG14
Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej - stacjonarne II stopnia
ECTS
ECTS
2
(2017/2018L - ...)
3
(2015/2016L - 2017/2018Z)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)