Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie 13-PGGK-S2-SM1
Reguły punktacji przedmiotu

13-S2PG14 - Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej - stacjonarne II stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
13-S2PG14
Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej - stacjonarne II stopnia
ECTS
ECTS
2
(2018/2019Z - ...)
4
(2015/2016Z - 2015/2016Z)
5
(2016/2017 - 2017/2018L)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)