Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmiot z dyscypliny podstawowej - sztuki piękne 13D-SP-S3-PDSP2
Reguły punktacji przedmiotu

13-S3SP - Studia doktoranckie w zakresie sztuk plastycznych - sztuki piękne /stacjonarne/

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
13-S3SP
Studia doktoranckie w zakresie sztuk plastycznych - sztuki piękne /stacjonarne/
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 2
(2015/2016 - 2016/2017)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)