Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - poziom średnio zaawansowany 31-L30-ANG-B1.3
Reguły punktacji przedmiotu

01-DUBIBTR05 - Biotechnologia roślin i mikroorganizmów - stacjonarne drugiego stopnia (2005/2006)
01-DZBI06 - Biologia - stacjonarne pierwszego stopnia (2006/2007)
01-DZBT05 - Biotechnologia - stacjonarne pierwszego stopnia (2005/2006)
01-DZBT06 - Biotechnologia - stacjonarne pierwszego stopnia (2006/2007)
01-DZMOS05 - Ochrona Środowiska /międzywydziałowe/ - stacjonarne pierwszego stopnia (2005/2006)
01-DZMOS06 - Ochrona Środowiska /międzywydziałowe/ - stacjonarne pierwszego stopnia (2006/2007)
01-ZZBI06 - Biologia - niestacjonarne pierwszego stopnia (2006/2007)
02-DMFLG05 - Filologia germańska - nauczycielska /stacj. jedn. mag./ (2005/2006)
02-DMFLG06 - Filologia germańska - nauczycielska /stacj. jedn. mag./ (2006/2007)
02-DUFLRP06 - Filologia - język rosyjski od podstaw /stacjonarne II stopnia/ (2006/2007)
02-DZBN07 - Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - stacjonarne I stopnia/ (2007/2008)
02-DZFLG07 - Filologia germańska - stacjonarne I stopnia/ (2007/2008)
02-DZFLP07 - Filologia polska - stacjonarne I stopnia/ (2007/2008)
02-DZFLRP07 - Filologia - język rosyjski od podstaw /stacjonarne I stopnia/ (2007/2008)
02-DZKU07 - Kulturoznawstwo /stacjonarne I stopnia/ (2007/2008)
03-DMFZ05 - Fizyka - stacjonarne jednolite magisterskie (2005/2006)
03-DMFZ06 - Fizyka - stacjonarne jednolite magisterskie (2006/2007)
03-DMFZC05 - Fizyka z chemią - stacjonarne jednolite magisterskie (2005/2006)
03-DMFZC06 - Fizyka z chemią - stacjonarne jednolite magisterskie (2006/2007)
03-DMFZN04 - Fizyka - informatyka nauczycielska - stacjonarne jednolite magisterskie (2004/2005)
03-DMFZN05 - Fizyka - informatyka nauczycielska - stacjonarne jednolite magisterskie (2005/2006)
03-DMMT05 - Matematyka - stacjonarne jednolite magisterskie (2005/2006)
03-DMMT06 - Matematyka - stacjonarne jednolite magisterskie (2006/2007)
03-DZFM08 - Fizyka medyczna - stacjonarne I stopnia (inżynierskie) /2008/2009/
03-DZFZ07 - Fizyka - stacjonarne I stopnia (2007/2008)
03-DZFZE04 - Ekonofizyka - stacjonarne I stopnia (2004/2005)
03-DZFZE05 - Ekonofizyka - stacjonarne I stopnia (2005/2006)
03-DZFZE06 - Ekonofizyka - stacjonarne I stopnia (2006/2007)
03-DZFZI05 - Fizyka informatyczna - stacjonarne I stopnia (2005/2006)
03-DZFZI06 - Fizyka informatyczna - stacjonarne I stopnia (2006/2007)
03-DZFZM05 - Fizyka medyczna - stacjonarne I stopnia (2005/2006)
03-DZFZM06 - Fizyka medyczna - stacjonarne I stopnia (2006/2007)
03-DZIN05 - Informatyka - stacjonarne I stopnia (2005/2006)
03-DZIN06 - Informatyka - stacjonarne I stopnia (2006/2007)
04-DZGE06 - Geologia - stacjonarne I stopnia (2006/2007)
04-DZGF05 - Geografia - stacjonarne I stopnia (2005/2006)
04-DZGF06 - Geografia - stacjonarne I stopnia (2006/2007)
05-DMFI05 - Filozofia - stacjonarne jednolite magisterskie (2005/2006)
05-DMFI06 - Filozofia - stacjonarne jednolite magisterskie (2006/2007)
05-DMHI06 - Historia - stacjonarne jednolite magisterskie (2006/2007)
05-DZFI07 - Filozofia - stacjonarne I stopnia (2007/2008)
05-DZHI07 - Historia - stacjonarne I stopnia (2007/2008)
05-DZHS08 - Historia sztuki - stacjonarne I stopnia (2008/2009)
05-DZPO07 - Politologia - stacjonarne I stopnia (2007/2008)
05-DZSO07 - Socjologia /stacjonarne I stopnia/ (2007/2008)
05-DZSOP06 - Socjologia - praca socjalna - stacjonarne I stopnia (2006/2007)
05-DZSOR06 - Socjologia reklamy i komunikacja społeczna - stacjonarne I stopnia (2006/2007)
05-DZSP09 - Praca socjalna - stacjonarne I stopnia
08-DMETI06 - Edukacja techniczno-informatyczna /stacjonarne jednolite magisterskie/ (2006/2007)
08-DZIB07 - Inżynieria biomedyczna - stacjonarne I stopnia (2007/2008)
08-DZIN06 - Informatyka - stacjonarne I stopnia (2006/2007)
08-DZINI10 - Informatyka - stacjonarne I stopnia (inżynierskie)
08-DZMA08 - Inżynieria materiałowa - stacjonarne I stopnia (2008/2009)
09-DZOF05 - Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej - stacjonarne I stopnia (2005/2006)
09-DZOF06 - Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej - stacjonarne I stopnia (2006/2007)
09-DZRE07 - Reżyseria - stacjonarne I stopnia (2007/2008)
11-DMTI07 - Teologia - stacjonarne jednolite magisterskie (2007/2008)
11-DMTIP06 - Teologia pastoralna - stacjonarne jednolite magisterskie (2006/2007)
11-DZNR09 - Nauki o rodzinie - stacjonarne I stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
01-DUBIBTR05
Biotechnologia roślin i mikroorganizmów - stacjonarne drugiego stopnia (2005/2006)
01-DZBI06
Biologia - stacjonarne pierwszego stopnia (2006/2007)
01-DZBT05
Biotechnologia - stacjonarne pierwszego stopnia (2005/2006)
01-DZBT06
Biotechnologia - stacjonarne pierwszego stopnia (2006/2007)
01-DZMOS05
Ochrona Środowiska /międzywydziałowe/ - stacjonarne pierwszego stopnia (2005/2006)
01-DZMOS06
Ochrona Środowiska /międzywydziałowe/ - stacjonarne pierwszego stopnia (2006/2007)
01-ZZBI06
Biologia - niestacjonarne pierwszego stopnia (2006/2007)
02-DMFLG05
Filologia germańska - nauczycielska /stacj. jedn. mag./ (2005/2006)
02-DMFLG06
Filologia germańska - nauczycielska /stacj. jedn. mag./ (2006/2007)
02-DUFLRP06
Filologia - język rosyjski od podstaw /stacjonarne II stopnia/ (2006/2007)
02-DZBN07
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - stacjonarne I stopnia/ (2007/2008)
02-DZFLG07
Filologia germańska - stacjonarne I stopnia/ (2007/2008)
02-DZFLP07
Filologia polska - stacjonarne I stopnia/ (2007/2008)
02-DZFLRP07
Filologia - język rosyjski od podstaw /stacjonarne I stopnia/ (2007/2008)
02-DZKU07
Kulturoznawstwo /stacjonarne I stopnia/ (2007/2008)
03-DMFZ05
Fizyka - stacjonarne jednolite magisterskie (2005/2006)
03-DMFZ06
Fizyka - stacjonarne jednolite magisterskie (2006/2007)
03-DMFZC05
Fizyka z chemią - stacjonarne jednolite magisterskie (2005/2006)
03-DMFZC06
Fizyka z chemią - stacjonarne jednolite magisterskie (2006/2007)
03-DMFZN04
Fizyka - informatyka nauczycielska - stacjonarne jednolite magisterskie (2004/2005)
03-DMFZN05
Fizyka - informatyka nauczycielska - stacjonarne jednolite magisterskie (2005/2006)
03-DMMT05
Matematyka - stacjonarne jednolite magisterskie (2005/2006)
03-DMMT06
Matematyka - stacjonarne jednolite magisterskie (2006/2007)
03-DZFM08
Fizyka medyczna - stacjonarne I stopnia (inżynierskie) /2008/2009/
03-DZFZ07
Fizyka - stacjonarne I stopnia (2007/2008)
03-DZFZE04
Ekonofizyka - stacjonarne I stopnia (2004/2005)
03-DZFZE05
Ekonofizyka - stacjonarne I stopnia (2005/2006)
03-DZFZE06
Ekonofizyka - stacjonarne I stopnia (2006/2007)
03-DZFZI05
Fizyka informatyczna - stacjonarne I stopnia (2005/2006)
03-DZFZI06
Fizyka informatyczna - stacjonarne I stopnia (2006/2007)
03-DZFZM05
Fizyka medyczna - stacjonarne I stopnia (2005/2006)
03-DZFZM06
Fizyka medyczna - stacjonarne I stopnia (2006/2007)
03-DZIN05
Informatyka - stacjonarne I stopnia (2005/2006)
03-DZIN06
Informatyka - stacjonarne I stopnia (2006/2007)
04-DZGE06
Geologia - stacjonarne I stopnia (2006/2007)
04-DZGF05
Geografia - stacjonarne I stopnia (2005/2006)
04-DZGF06
Geografia - stacjonarne I stopnia (2006/2007)
05-DMFI05
Filozofia - stacjonarne jednolite magisterskie (2005/2006)
05-DMFI06
Filozofia - stacjonarne jednolite magisterskie (2006/2007)
05-DMHI06
Historia - stacjonarne jednolite magisterskie (2006/2007)
05-DZFI07
Filozofia - stacjonarne I stopnia (2007/2008)
05-DZHI07
Historia - stacjonarne I stopnia (2007/2008)
05-DZHS08
Historia sztuki - stacjonarne I stopnia (2008/2009)
05-DZPO07
Politologia - stacjonarne I stopnia (2007/2008)
05-DZSO07
Socjologia /stacjonarne I stopnia/ (2007/2008)
05-DZSOP06
Socjologia - praca socjalna - stacjonarne I stopnia (2006/2007)
05-DZSOR06
Socjologia reklamy i komunikacja społeczna - stacjonarne I stopnia (2006/2007)
05-DZSP09
Praca socjalna - stacjonarne I stopnia
08-DMETI06
Edukacja techniczno-informatyczna /stacjonarne jednolite magisterskie/ (2006/2007)
08-DZIB07
Inżynieria biomedyczna - stacjonarne I stopnia (2007/2008)
08-DZIN06
Informatyka - stacjonarne I stopnia (2006/2007)
08-DZINI10
Informatyka - stacjonarne I stopnia (inżynierskie)
08-DZMA08
Inżynieria materiałowa - stacjonarne I stopnia (2008/2009)
09-DZOF05
Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej - stacjonarne I stopnia (2005/2006)
09-DZOF06
Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej - stacjonarne I stopnia (2006/2007)
09-DZRE07
Reżyseria - stacjonarne I stopnia (2007/2008)
11-DMTI07
Teologia - stacjonarne jednolite magisterskie (2007/2008)
11-DMTIP06
Teologia pastoralna - stacjonarne jednolite magisterskie (2006/2007)
11-DZNR09
Nauki o rodzinie - stacjonarne I stopnia
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 2
(1974/1975 - ...)
1
(2007/2008Z - ...)
2
(1974/1975 - ...)
1
(2007/2008Z - ...)
1
(1974/1975 - ...)
2
(2006/2007Z - 2006/2007L)
1
(2007/2008Z - ...)
2
(2006/2007Z - 2006/2007L)
2
(1974/1975 - ...)
2
(1974/1975 - ...)
4
(2008/2009Z - 2009/2010Z)
3
(2010/2011Z - ...)
1
(2008/2009Z - ...)
2
(2008/2009Z - ...)
1
(2008/2009Z - ...)
5
(2010/2011Z - ...)
1
(2008/2009Z - ...)
2
(1974/1975 - ...)
2
(2007/2008L - ...)
2
(1974/1975 - ...)
2
(2004/2005Z - ...)
2
(1974/1975 - ...)
2
(1974/1975 - ...)
3
(1974/1975 - ...)
3
(2004/2005Z - ...)
1
(2009/2010L - ...)
1
(2007/2008L - ...)
2
(1974/1975 - ...)
2
(1974/1975 - ...)
2
(2007/2008L - ...)
2
(1974/1975 - ...)
2
(2007/2008L - ...)
2
(2004/2005Z - ...)
2
(2007/2008L - 2007/2008L)
1
(2008/2009L - ...)
2
(1974/1975 - ...)
2
(2007/2008Z - 2007/2008Z)
1
(2008/2009Z - ...)
1
(2007/2008Z - ...)
1
(2006/2007Z - ...)
1
(2007/2008Z - ...)
3
(1974/1975 - ...)
3
(2007/2008Z - ...)
1
(2004/2005Z - ...)
2
(2008/2009Z - ...)
1
(2007/2008Z - ...)
2
(2008/2009Z - ...)
1
(2008/2009Z - ...)
1
(2007/2008Z - ...)
1
(2006/2007Z - ...)
1
(2007/2008Z - ...)
1
(2009/2010Z - ...)
1
(2006/2007L - ...)
1
(2008/2009Z - ...)
1
(2008/2009Z - ...)
1
(2010/2011Z - ...)
2
(2009/2010Z - ...)
1
(2003/2004Z - 2006/2007Z)
1
(2007/2008Z - ...)
1
(2006/2007Z - ...)
1
(2008/2009Z - ...)
1
(2008/2009Z - ...)
1
(2010/2011Z - ...)
Ilość wymaganych zajęć z lektoratów
LEK
1
(2006/2007Z - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano
Punkty z bloku - kursy zewnętrzne
0305-Z
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano 2
(1974/1975 - ...)
2
(2007/2008L - ...)
2
(1974/1975 - ...)
2
(2004/2005Z - ...)
2
(1974/1975 - ...)
2
(1974/1975 - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano 2
(1974/1975 - ...)
2
(1974/1975 - ...)
2
(2007/2008L - ...)
2
(1974/1975 - ...)
2
(2007/2008L - ...)
2
(2004/2005Z - ...)
2
(2007/2008L - 2007/2008L)
1
(2008/2009L - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)