Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - poziom średnio zaawansowany wyższy 31-L30-ANG-B2.4E
Reguły punktacji przedmiotu

01-DUBIBTR05 - Biotechnologia roślin i mikroorganizmów - stacjonarne drugiego stopnia (2005/2006)
01-DZBI06 - Biologia - stacjonarne pierwszego stopnia (2006/2007)
01-DZBT06 - Biotechnologia - stacjonarne pierwszego stopnia (2006/2007)
02-DMFLG05 - Filologia germańska - nauczycielska /stacj. jedn. mag./ (2005/2006)
02-DMFLG06 - Filologia germańska - nauczycielska /stacj. jedn. mag./ (2006/2007)
02-DUFLRP06 - Filologia - język rosyjski od podstaw /stacjonarne II stopnia/ (2006/2007)
02-DZFLG07 - Filologia germańska - stacjonarne I stopnia/ (2007/2008)
02-DZFLP07 - Filologia polska - stacjonarne I stopnia/ (2007/2008)
02-DZKU07 - Kulturoznawstwo /stacjonarne I stopnia/ (2007/2008)
03-DMFZ04 - Fizyka - stacjonarne jednolite magisterskie (2004/2005)
03-DMFZ05 - Fizyka - stacjonarne jednolite magisterskie (2005/2006)
03-DMFZ06 - Fizyka - stacjonarne jednolite magisterskie (2006/2007)
03-DMFZC04 - Fizyka z chemią - stacjonarne jednolite magisterskie (2004/2005)
03-DMFZC05 - Fizyka z chemią - stacjonarne jednolite magisterskie (2005/2006)
03-DMFZC06 - Fizyka z chemią - stacjonarne jednolite magisterskie (2006/2007)
03-DMFZN04 - Fizyka - informatyka nauczycielska - stacjonarne jednolite magisterskie (2004/2005)
03-DMFZN05 - Fizyka - informatyka nauczycielska - stacjonarne jednolite magisterskie (2005/2006)
03-DMMT04 - Matematyka - stacjonarne jednolite magisterskie (2004/2005)
03-DMMT05 - Matematyka - stacjonarne jednolite magisterskie (2005/2006)
03-DMMT06 - Matematyka - stacjonarne jednolite magisterskie (2006/2007)
03-DZFM08 - Fizyka medyczna - stacjonarne I stopnia (inżynierskie) /2008/2009/
03-DZFZE04 - Ekonofizyka - stacjonarne I stopnia (2004/2005)
03-DZFZE05 - Ekonofizyka - stacjonarne I stopnia (2005/2006)
03-DZFZE06 - Ekonofizyka - stacjonarne I stopnia (2006/2007)
03-DZFZI04 - Fizyka informatyczna - stacjonarne I stopnia (2004/2005)
03-DZFZI05 - Fizyka informatyczna - stacjonarne I stopnia (2005/2006)
03-DZFZI06 - Fizyka informatyczna - stacjonarne I stopnia (2006/2007)
03-DZFZM04 - Fizyka medyczna - stacjonarne I stopnia (2004/2005)
03-DZFZM05 - Fizyka medyczna - stacjonarne I stopnia (2005/2006)
03-DZFZM06 - Fizyka medyczna - stacjonarne I stopnia (2006/2007)
03-DZIN05 - Informatyka - stacjonarne I stopnia (2005/2006)
03-DZIN06 - Informatyka - stacjonarne I stopnia (2006/2007)
05-DMFI05 - Filozofia - stacjonarne jednolite magisterskie (2005/2006)
05-DMFI06 - Filozofia - stacjonarne jednolite magisterskie (2006/2007)
05-DMHI06 - Historia - stacjonarne jednolite magisterskie (2006/2007)
05-DZFI07 - Filozofia - stacjonarne I stopnia (2007/2008)
05-DZHS08 - Historia sztuki - stacjonarne I stopnia (2008/2009)
05-DZPO07 - Politologia - stacjonarne I stopnia (2007/2008)
05-DZSO07 - Socjologia /stacjonarne I stopnia/ (2007/2008)
05-DZSOP05 - Socjologia - praca socjalna - stacjonarne I stopnia (2005/2006)
05-DZSOP06 - Socjologia - praca socjalna - stacjonarne I stopnia (2006/2007)
05-DZSOR05 - Socjologia reklamy i komunikacja społeczna - stacjonarne I stopnia (2005/2006)
05-DZSOR06 - Socjologia reklamy i komunikacja społeczna - stacjonarne I stopnia (2006/2007)
05-DZSP09 - Praca socjalna - stacjonarne I stopnia
06-DZPE07 - Pedagogika - stacjonarne I stopnia (2007/2008)
06-SMPS12 - Psychologia - stacjonarne jednolite magisterskie
08-DMETI06 - Edukacja techniczno-informatyczna /stacjonarne jednolite magisterskie/ (2006/2007)
08-DZIB07 - Inżynieria biomedyczna - stacjonarne I stopnia (2007/2008)
08-DZMA08 - Inżynieria materiałowa - stacjonarne I stopnia (2008/2009)
11-DMTI07 - Teologia - stacjonarne jednolite magisterskie (2007/2008)
11-DMTIP06 - Teologia pastoralna - stacjonarne jednolite magisterskie (2006/2007)
11-DZNR09 - Nauki o rodzinie - stacjonarne I stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
01-DUBIBTR05
Biotechnologia roślin i mikroorganizmów - stacjonarne drugiego stopnia (2005/2006)
01-DZBI06
Biologia - stacjonarne pierwszego stopnia (2006/2007)
01-DZBT06
Biotechnologia - stacjonarne pierwszego stopnia (2006/2007)
02-DMFLG05
Filologia germańska - nauczycielska /stacj. jedn. mag./ (2005/2006)
02-DMFLG06
Filologia germańska - nauczycielska /stacj. jedn. mag./ (2006/2007)
02-DUFLRP06
Filologia - język rosyjski od podstaw /stacjonarne II stopnia/ (2006/2007)
02-DZFLG07
Filologia germańska - stacjonarne I stopnia/ (2007/2008)
02-DZFLP07
Filologia polska - stacjonarne I stopnia/ (2007/2008)
02-DZKU07
Kulturoznawstwo /stacjonarne I stopnia/ (2007/2008)
03-DMFZ04
Fizyka - stacjonarne jednolite magisterskie (2004/2005)
03-DMFZ05
Fizyka - stacjonarne jednolite magisterskie (2005/2006)
03-DMFZ06
Fizyka - stacjonarne jednolite magisterskie (2006/2007)
03-DMFZC04
Fizyka z chemią - stacjonarne jednolite magisterskie (2004/2005)
03-DMFZC05
Fizyka z chemią - stacjonarne jednolite magisterskie (2005/2006)
03-DMFZC06
Fizyka z chemią - stacjonarne jednolite magisterskie (2006/2007)
03-DMFZN04
Fizyka - informatyka nauczycielska - stacjonarne jednolite magisterskie (2004/2005)
03-DMFZN05
Fizyka - informatyka nauczycielska - stacjonarne jednolite magisterskie (2005/2006)
03-DMMT04
Matematyka - stacjonarne jednolite magisterskie (2004/2005)
03-DMMT05
Matematyka - stacjonarne jednolite magisterskie (2005/2006)
03-DMMT06
Matematyka - stacjonarne jednolite magisterskie (2006/2007)
03-DZFM08
Fizyka medyczna - stacjonarne I stopnia (inżynierskie) /2008/2009/
03-DZFZE04
Ekonofizyka - stacjonarne I stopnia (2004/2005)
03-DZFZE05
Ekonofizyka - stacjonarne I stopnia (2005/2006)
03-DZFZE06
Ekonofizyka - stacjonarne I stopnia (2006/2007)
03-DZFZI04
Fizyka informatyczna - stacjonarne I stopnia (2004/2005)
03-DZFZI05
Fizyka informatyczna - stacjonarne I stopnia (2005/2006)
03-DZFZI06
Fizyka informatyczna - stacjonarne I stopnia (2006/2007)
03-DZFZM04
Fizyka medyczna - stacjonarne I stopnia (2004/2005)
03-DZFZM05
Fizyka medyczna - stacjonarne I stopnia (2005/2006)
03-DZFZM06
Fizyka medyczna - stacjonarne I stopnia (2006/2007)
03-DZIN05
Informatyka - stacjonarne I stopnia (2005/2006)
03-DZIN06
Informatyka - stacjonarne I stopnia (2006/2007)
05-DMFI05
Filozofia - stacjonarne jednolite magisterskie (2005/2006)
05-DMFI06
Filozofia - stacjonarne jednolite magisterskie (2006/2007)
05-DMHI06
Historia - stacjonarne jednolite magisterskie (2006/2007)
05-DZFI07
Filozofia - stacjonarne I stopnia (2007/2008)
05-DZHS08
Historia sztuki - stacjonarne I stopnia (2008/2009)
05-DZPO07
Politologia - stacjonarne I stopnia (2007/2008)
05-DZSO07
Socjologia /stacjonarne I stopnia/ (2007/2008)
05-DZSOP05
Socjologia - praca socjalna - stacjonarne I stopnia (2005/2006)
05-DZSOP06
Socjologia - praca socjalna - stacjonarne I stopnia (2006/2007)
05-DZSOR05
Socjologia reklamy i komunikacja społeczna - stacjonarne I stopnia (2005/2006)
05-DZSOR06
Socjologia reklamy i komunikacja społeczna - stacjonarne I stopnia (2006/2007)
05-DZSP09
Praca socjalna - stacjonarne I stopnia
06-DZPE07
Pedagogika - stacjonarne I stopnia (2007/2008)
06-SMPS12
Psychologia - stacjonarne jednolite magisterskie
08-DMETI06
Edukacja techniczno-informatyczna /stacjonarne jednolite magisterskie/ (2006/2007)
08-DZIB07
Inżynieria biomedyczna - stacjonarne I stopnia (2007/2008)
08-DZMA08
Inżynieria materiałowa - stacjonarne I stopnia (2008/2009)
11-DMTI07
Teologia - stacjonarne jednolite magisterskie (2007/2008)
11-DMTIP06
Teologia pastoralna - stacjonarne jednolite magisterskie (2006/2007)
11-DZNR09
Nauki o rodzinie - stacjonarne I stopnia
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 2
(1974/1975 - ...)
2
(1974/1975 - ...)
2
(1974/1975 - ...)
2
(1974/1975 - ...)
2
(1974/1975 - ...)
3
(2008/2009L - 2009/2010L)
4
(2010/2011L - ...)
2
(2010/2011L - ...)
2
(2007/2008L - ...)
2
(2007/2008L - ...)
3
(2004/2005Z - ...)
3
(2004/2005Z - ...)
3
(2008/2009Z - ...)
3
(2004/2005Z - ...)
3
(2004/2005Z - ...)
3
(2008/2009Z - ...)
3
(2004/2005Z - ...)
3
(2004/2005Z - ...)
4
(2004/2005Z - ...)
4
(2004/2005Z - ...)
4
(2004/2005Z - ...)
2
(2009/2010Z - ...)
3
(1974/1975 - ...)
3
(2007/2008Z - ...)
3
(2008/2009Z - ...)
3
(2004/2005Z - ...)
3
(2004/2005Z - ...)
3
(2008/2009Z - ...)
3
(2004/2005Z - ...)
3
(2004/2005Z - ...)
3
(2008/2009Z - ...)
3
(2004/2005Z - ...)
3
(2006/2007L - 2007/2008L)
2
(2008/2009L - ...)
3
(2006/2007L - ...)
3
(2006/2007L - ...)
3
(2007/2008L - ...)
2
(2007/2008L - ...)
2
(2009/2010L - ...)
2
(2007/2008L - ...)
2
(2007/2008L - ...)
2
(2005/2006L - ...)
2
(2006/2007L - ...)
2
(1974/1975 - ...)
2
(2006/2007L - ...)
2
(2010/2011L - ...)
5
(2007/2008L - ...)
2
(2014/2015L - ...)
2
(2008/2009Z - ...)
1
(2011/2012Z - ...)
1
(2008/2009L - ...)
2
(2008/2009L - ...)
1
(2008/2009L - ...)
1
(2010/2011L - ...)
Punkty z bloku - kursy zewnętrzne
0305-Z
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano 3
(2004/2005Z - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano 3
(2004/2005Z - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano 3
(2004/2005Z - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano 3
(1974/1975 - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano 3
(2004/2005Z - ...)
3
(2004/2005Z - ...)
nie zdefiniowano 3
(2004/2005Z - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)