Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - poziom średnio zaawansowany 31-NS-L30-AG-B1.1
Reguły punktacji przedmiotu

07-N1AD12 - Administracja - niestacjonarne I stopnia
07-NMPR12 - Prawo - niestacjonarne jednolite magisterskie

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
07-N1AD12
Administracja - niestacjonarne I stopnia
07-NMPR12
Prawo - niestacjonarne jednolite magisterskie
ECTS
ECTS
2
(2016/2017Z - ...)
4
(2016/2017Z - 2018/2019L)
2
(2015/2016L - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)